.

Πιστοποίηση ISO 9001

Επιλέγοντας το E-shop μας για την αγορά προϊόντων διαφόρων ειδών λαμπτήρων Led αλλά και την τοποθέτησή τους από τους ειδικούς τεχνικούς μας, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι η παροχή υπηρεσιών μας είναι πιστοποιημένη.

Η Fast Light-Led κομμάτι της εταιρείας «ΤΣΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του πρότυπου ISO 9001:2008.

Η διαρκής ανάγκη της ικανοποίησης των απαιτήσεων και προσδοκιών των πελατών μας, μας οδήγησε στην πιστοποίηση της παροχής υπηρεσιών μας για την αξιοπιστία των λόγων και των πράξεων μας.