Αποστολές πανελλαδικά

σε 3-6 εργάσιμες ημέρες

Εγγυημένη ποιότητα

Δικαίωμα επιστροφής εντός 14 ημερών

Τηλεφωνικές Παραγγελίες

καλέστε μας στο: 210-9400009

Εξυπηρέτηση πελατών

σας λύνουμε όλες τις απορίες άμεσα!

Όροι Χρήσης

Γενικοί Όροι Χρήσης

1. Εισαγωγή - Αποδοχή Όρων Χρήσης - Πλήρης Συμφωνία - Τροποποίηση.

Εισαγωγή

Η Fast Light-Led είναι ηλεκτρονικό κατάστημα προϊόντων διαφόρων ειδών λαμπτήρων Led και συναφών ειδών της εταιρίας «ΤΣΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.». Η έδρα της εταιρείας μας βρίσκεται στη διεύθυνση: Καποδιστρίου 52, Μοσχάτο, Ελλάδα.

Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, σας καλούμε να διαβάσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται για τη χρήση του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα www.fastlightled.com συνεπάγεται την ρητή συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς. Εάν κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους Όρους Χρήσης, οφείλει να απόσχει από την περαιτέρω χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

Αποδοχή όρων χρήσης

Από τη χρήση της ιστοσελίδας www.fastlightled.com τεκμαίρεται, ότι συμφωνείτε με όλους τους όρους που αναγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα και η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από την χρήση των υπηρεσιών μας και την υποβολή οποιασδήποτε παραγγελίας προϊόντων κι επιπροσθέτως η σύμφωνη γνώμη σας καθώς και η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των αναγραφόμενων όρων, εκφράζεται, πιστοποιείται και δηλώνεται υπεύθυνα με τη χρήση της παρουσίασης ή/και το πάτημα του ποντικιού στο link "Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους Όρους Χρήσης" και σε οποιοδήποτε άλλο link μπορεί να οδηγήσει σε παραγγελία υπηρεσίας ή χρήση των ιστοχώρων της Εταιρείας, και θεωρείται ως η υπογραφή σας στο παρόν κείμενο.

Οι παρόντες όροι χρήσεως του δικτυακού τόπου www.fastlightled.com συντάσσονται διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας απευθύνεται σε άτομα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από ανήλικους. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση του ηλεκτρονικού της καταστήματος από Χρήστες που δεν πληρούν τις παραπάνω ιδιότητες.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα, οι δε συμβάσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

Όλοι οι Όροι Χρήσης ορίζονται ως ουσιώδεις.

Πλήρης Συμφωνία

Οι Όροι Χρήσης αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και συνιστούν την τελική και ολοκληρωτική συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. Η παρούσα συμφωνία θεωρείται ως πλήρως και αμοιβαίως αποδεκτή και αντικαθιστά από την αποδοχή της από τον Χρήστη οποιαδήποτε προηγούμενη διαπραγμάτευση, συζήτηση, διαβεβαίωση, υπόσχεση ή συμφωνία, γραπτή ή προφορική η οποία δυνατόν να έγινε επί του αντικειμένου της συμφωνίας.

Τροποποίηση-Διακοπή

Η «ΤΣΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αναθεωρήσει τους όρους χρήσης, την εμπορική πολιτική του ηλεκτρονικού καταστήματος οποτεδήποτε το κρίνει, τα προϊόντα της Εταιρείας καθώς και οι συμβατικοί όροι παροχής αυτών που εμπεριέχονται στην Ιστοσελίδας www.fastlightled.com δύνανται να αντικαθίστανται / τροποποιούνται / καταργούνται οποτεδήποτε από την Εταιρεία, κατά την διακριτική της ευχέρεια και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή σύνολο των υπηρεσιών του με ή δίχως προειδοποίηση και χωρίς να φέρει ευθύνη απέναντι στον πελάτη.

Οποιαδήποτε τέτοιου είδους αλλαγή θα γνωστοποιείται μέσα από αυτή την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος και οι συναλλαγές αυτές να αποκτούν ισχύ από τη στιγμή της πραγματοποίησης τους και άμεσης δημοσίευσης στο διαδίκτυο. Επίσης η Fast Light-Led διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση και οι αλλαγές αυτές αποκτούν ισχύ από τη στιγμή της πραγματοποίησης τους και άμεσης δημοσίευσης στο διαδίκτυο.

Αν θέλετε να µας ρωτήσετε οτιδήποτε σχετικά µε τους όρους και προϋποθέσεις ή αν έχετε σχόλια ή παράπονα για την ιστοσελίδα µας, παρακαλούμε στείλτε µας email στο info@fastlightled.com ή καλέστε μας στο τηλέφωνο 210 9400009.

Μερική Ακυρότητα

Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω όρων χρήσεως ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων.

Παραίτηση

Οποιαδήποτε παραίτηση από τους παρόντες Όρων Χρήσης ή από τα δικαιώματα κάποιου από τους συμβαλλομένους ή από τις αποζημιώσεις που προκύπτουν θα πρέπει να γίνει εγγράφως για να τεθεί σε ισχύ. Η παράλειψη, αμέλεια ή καθυστέρηση εκ μέρους ενός από τους συμβαλλόμενους να εκτελέσει τις διατάξεις της σύμβασης αυτής ή των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεών του οποιαδήποτε στιγμή, δεν θα ερμηνεύεται και δεν θα θεωρείται ως παραίτηση εκ μέρους του συμβαλλόμενου αυτού, από τα δικαιώματά του στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης και με κανέναν τρόπο δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα των Όρων Χρήσης ή μέρους αυτών ή δεν θα περιορίζει το δικαίωμα αυτού του συμβαλλόμενου να προβαίνει σε περαιτέρω ενέργειες.

Οι επικεφαλίδες των άρθρων είναι ενδεικτικές και χωρίς δεσμευτική σημασία, έχουν συμπεριληφθεί αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση της ανάγνωσης του κειμένου, δεν τροποποιούν τους Όρους Χρήσης και δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών που απορρέουν από τους Όρους Χρήσης.

2. Παρεχόμενες Πληροφορίες – Υπηρεσίες & Προϊόντα

Η εταιρία δεσμεύεται και καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που διατίθενται στην ιστοσελίδα του, τόσο όσον αφορά την ταυτότητα της Εταιρείας όσο και την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας υπηρεσίες, με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών σε τιμές, χαρακτηριστικά ή φωτογραφίες, χρώματα που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια, ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας. Λαμβανομένης υπόψη της φύσης των συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος (ελάχιστος αναγκαίος χρόνος ενημέρωσης συστήματος, τυχόν διακοπή λειτουργίας ιστοσελίδας, αυξημένη ζήτηση που επηρεάζει την διαθεσιμότητα κλπ), η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση ενημέρωση του συστήματος σε περίπτωση οιασδήποτε αλλαγής, μεταβολής των παρεχόμενων πληροφοριών και για την αποφυγή περιπτώσεων λαθών (εκ παραδρομής) στην καταχώριση, καθώς και για την ενημέρωση κάθε Χρήστη. Παρ’ όλα αυτά και επειδή δεν μπορεί να αποκλεισθεί η περίπτωση ανθρώπινου λάθους, για την ασφάλεια των συναλλαγών, σε περίπτωση που κάποιο προϊόν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή ή ψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο  τηλέφωνο 210 9400009 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@fastlightled.com.

Οι φωτογραφίες των προϊόντων που χρησιμοποιούνται στο ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να μην ανταποκρίνονται πλήρως στο προϊόν. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα πριν την αγορά ή κατά την επιβεβαίωση να θέσει οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την συσκευασία του προϊόντος στο info@fastlightled.com ή συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας.

3. Περιορισμός Ευθύνης της Εταιρείας

Η εταιρεία «ΤΣΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» δεν ευθύνεται για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία.

 • για τον χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων, σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
 • για κακής ποιότητα προϊόντων που διαθέτει στους πελάτες, επειδή τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται από προμηθευτές ή/και κατασκευαστές, συσκευασμένα σε κλειστά κουτιά. Σε περίπτωση ελαττωματικού ή προβληματικού προϊόντος πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας για να αντικατασταθεί το προϊόν.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ.) και πλήρη τη συσκευασία του.
 • Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται μέσω courier.
 • Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.
 • Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται ή αντικατάσταση του προϊόντος, διαφορετικά ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση του προϊόντος σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από την Εταιρεία άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την Εταιρεία.
 • Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η Εταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της Εταιρείας πλέον. Η Εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της Εταιρείας προς τον πελάτη.
 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα Fast Light-Led δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής ι προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους Χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο ή/και στο ηλεκτρονικό κατάστημα και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με την λειτουργία ή τη συμβατότητα της δικής τους υποδομής με την χρήση του δικτυακού τόπου ή του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου της, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της ιστοσελίδας www.fastlightled.com, των servers της ή/και τρίτων ιστοσελίδων μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό της θα είναι αδιάκοπη ή/και εύρυθμη, απαλλαγμένη από ιούς και παρόμοια στοιχεία. Συνεπώς η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί στους Χρήστες της Ιστοσελίδας ή σε τρίτους και η οποία θα σχετίζεται με την λειτουργία των ανωτέρω.

Η Εταιρεία ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει , για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, . που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Η Fast Light-Led διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των πελατών. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, ο πελάτης κατά το χρόνο παραλαβής του προϊόντος που παρήγγειλε θα καταβάλλει το τίμημα, το οποίο αναγραφόταν κατά το χρόνο της παραγγελίας.

Οι διάφορες προσφορές προϊόντων που θα εμφανίζονται κατά διαστήματα στο ηλεκτρονικό κατάστημα θα ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

4. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το www.fastlightled.com είναι επίσημη ιστοσελίδα και ηλεκτρονικό κατάστημα προϊόντων διαφόρων ειδών λαμπτήρων Led και συναφών ειδών που ανήκει στην εταιρία «ΤΣΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.». Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, πληροφορίες, δεδομένα, , απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων, παρεχόμενα προϊόντα) αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας και προστατεύεται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους Χρήστες για ιδιωτική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή,  μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, , διανομή, πώληση, μεταπώληση,, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση, δημιουργία ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας .Η Εταιρεία επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερόμενων στο παρόν.

Επομένως, όλο το περιεχόμενο, όλα τα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα συμπεριλαμβανομένων εικόνων, φωτογραφιών, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα της Εταιρείας ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρείας ή τρίτων μερών, που χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση στην ανεύρεση των προϊόντων και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του www.fastlightled.com.   Είναι  προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και τους κοινοτικούς και διεθνείς νόμους και κάθε δημόσια χρήση στοιχείων ή αναπαραγωγή, αντιγραφή, μεταφορά και χρήση του συνόλου ή και μέρους των  περιεχομένων της ιστοσελίδας του  www.fastlightled.com,  χωρίς την άδεια του www.fastlightled.com, απαγορεύεται ρητώς και με οποιονδήποτε τρόπο και προστατεύεται και διώκεται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους Χρήστες για ιδιωτική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. Η εμφάνισή τους στο διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

5. Υποχρεώσεις & Ευθύνη Χρήστη

Η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη/επισκέπτη.

Οι Χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της ιστοσελίδα www.fastlightled.com και του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας, καθώς και ότι θα τηρούν τους Κώδικες Δεοντολογίας και Πολιτικές που είναι αναρτημένα σε αυτή ή/και προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία

Οι Χρήστες υποχρεούνται να απέχουν από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος και να μην προβαίνουν σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στην ιστοσελίδα/κατάστημα ή και σε τρίτους ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των Υπηρεσιών της Εταιρείας

Οι Χρήστες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για τη χρήση της ιστοσελίδας www.fastlightled.com και του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας, καθώς και την ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί σε αυτόν ή σε οποιονδήποτε τρίτο εξαιτίας ή εξ αφορμής της ως άνω χρήσης, όπως και να αποζημιώσουν πλήρως την Εταιρεία έναντι οποιασδήποτε αξίωσης ήθελε τυχόν εγερθεί από οποιονδήποτε τρίτο ως αποτέλεσμα χρήσης της ιστοσελίδας www.fastlightled.com ή/και του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης με τους παρόντες όρους και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χρήσης της Ιστοσελίδας από Χρήστη, ο τελευταίος υποχρεούται να αποζημιώσει την Εταιρεία για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία ήθελε υποστεί από τις ως άνω ενέργειες.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή και να εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του www.fastlightled.com.

Δεσμεύεται ότι δεν θα βλάψει τρίτους με κακόβουλη χρήση της ιστοσελίδας και πως δεν θα παραβιάσει τα προσωπικά δεδομένα άλλων.

Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για την κακόβουλη επέμβαση τρίτων.

Να παρέχει αληθή στοιχεία εγγραφής, πληρωμής και παράδοσης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί εσκεμμένη ανακρίβεια στα στοιχεία, το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα μη ολοκλήρωσης της εγγραφής ή άμεσης απενεργοποίησης (αν είναι ήδη ενεργός) του λογαριασμού του. Επίσης, αν τα στοιχεία που αφορούν την πληρωμή ή την παράδοση δόθηκαν λαθεμένα (εσκεμμένως), η εταιρία έχει το δικαίωμα να κινηθεί νομικά.

Θα πρέπει να διατηρεί μυστικό και να μην αποκαλύπτει σε τρίτους το αναγνωριστικό όνομα και τον κωδικό πρόσβασής του (username και password). Υποχρεούται να ενημερώνει την εταιρία Fast Light-Led άμεσα για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των κωδικών του από τρίτους.

Η Fast Light-Led δε φέρει ευθύνη για κακή χρήση ή διαχείριση του λογαριασμού του πελάτη από τυχόν απώλεια των κωδικών.

Η επίσκεψη στην ιστοσελίδα προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του www.fastlightled.com και του χρήστη/επισκέπτη και δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

6. Ασφάλεια

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών  (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Η ‘ΤΣΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.’ αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος της www.fastlightled.com επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

Αναγνώριση Πελάτη. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα της www.fastlightled.com δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (πχ ημερομηνία γέννησης).

Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL (Secure Sockets Layer)-128bit.

Αυτόματη Αποσύνδεση εάν δεν υπάρξει καμία δραστηριότητα για 120 λεπτά γίνεται αυτόματη αποσύνδεση από το ηλεκτρονικό κατάστημα της ‘ΤΣΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.’.

Κρυπτογράφηση, σε όποιο σημείο του site εισάγετε προσωπικά δεδομένα (password, διευθύνσεις, τηλέφωνα, πιστωτικές κάρτες κ.τ.λ.) υπάρχει κρυπτογράφηση. Η ‘ΤΣΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.’ χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση 128bit (την πιο ισχυρή σήμερα), για ασφαλείς on-line εμπορικές συναλλαγές. Κατά αυτό τον τρόπο όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού της πιστωτικής κάρτας, του ονόματος και της διεύθυνσής σας, κρυπτογραφούνται ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά τη μεταφορά τους στο Internet. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) είναι σήμερα ένα παγκόσμιο standard στο Διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites), όταν αυτοί χρησιμοποιούνται από τους δικτυακούς χρήστες, για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από ένα μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά τη μεταφορά.

Απόρρητο Συναλλαγών. Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή /μέλος στη ‘ΤΣΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.’ είναι εμπιστευτικές και η ‘ΤΣΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.’ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

 • Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.
 • Η ‘ΤΣΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.’ δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.· Στην περίπτωση που η ‘ΤΣΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.’ χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.
 • Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους.
 • Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

Σε κάθε περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα της ‘ΤΣΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.’  με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με την εγγραφή σας ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.
Το www.fastlightled.com δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Το www.fastlightled.com έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Η σύνδεσή σας σε αυτό είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για την σύνδεση στην ιστοσελίδα του www.fastlightled.com.

7. Απόρρητο Επικοινωνιών - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

H Iστοσελίδα www.fastlightled.com, (εφεξής το Fast Light), τελεί υπό τη διαχείριση της ομόρρυθμου εταιρείας με την επωνυμία «ΤΣΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», η οποία έχει την έδρα της στο Μοσχάτο, επί της οδού Καποδιστρίου 52, ΤΚ 18344, Ελλάδα και η οποία είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς κατά την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα μας Fast Light, ήτοι όλων των πληροφοριών οι οποίες σας ταυτοποιούν ή μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα. H Fast Light αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά την προστασία του ιδιωτικού σας απορρήτου και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια και την τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες/χρήστες των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Για περισσότερα διαβάστε εδώ.

Η εταιρεία μας, για να μπορεί να παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών στον καταναλωτή χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics. Μέσω της υπηρεσίας αυτής κοινοποιούνται ανώνυμα στατιστικά χρήσης στο Skroutz.gr, ενώ τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου του Skroutz.gr, την οποία μπορείτε να βρείτε στο https://www.skroutz.gr/privacy.

8. Αγορά Προϊόντων – Παραγγελίες

Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα περιήγησης στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας χωρίς να απαιτείται η εγγραφή του σε αυτό. Ωστόσο, για την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας και την καταχώριση σχετικών παραγγελιών απαιτείται η εγγραφή του Χρήστη.

Αναφορά στα βήματα ηλεκτρονικά  που γίνονται αναλυτικά για να γίνει η παραγγελία και αγορά προϊόντων από είσοδο σε ιστοσελίδα π.χ.

-Για την εγγραφή του Χρήστη απαιτείται η χορήγηση των εξής βασικών στοιχείων: το όνομα χρήστη (username) και ο κωδικός ασφαλείας (password) για τους πελάτες λιανικής πώλησης. Στους πελάτες χονδρικής τα στοιχεία που απαιτούνται είναι: η επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο, το ΑΦΜ, το email και το τηλέφωνο του χρήστη. Μετά την καταχώριση των στοιχείων η εταιρία θα επικοινωνεί με τον πελάτη χονδρικής, όπου θα του δίνονται τα μοναδικά αναγνωριστικά του.

-Μετά την επιτυχή καταχώρηση της παραγγελίας του Χρήστη, ο Χρήστης λαμβάνει αυτοματοποιημένο email στο οποίο αναφέρονται οι λεπτομέρειες της εκάστοτε Παραγγελίας/Αιτήσεώς του.

9. Παραγγελία - Αποστολή - Ακύρωση Παραγγελίας / Συμβατική Υπαναχώρηση - Επιστροφές / Αντικατάσταση.

Παραγγελίες

Για την παραγγελία χρειάζεται εγγραφή του χρήστη και χρήση κωδικού εισόδου (username) και προσωπικού κωδικού ασφαλείας (password).

Στον προϊοντικό μας κατάλογο θα βρείτε υλικά που έχουν την ένδειξη ‘ΠΡΟΣΦΟΡΑ’. Τα προϊόντα με την ένδειξη ΔΕΝ είναι μεταχειρισμένα ή επισκευασμένα αλλά καινούργια σε ειδική τιμή προσφοράς για ορισμένο χρονικό διάστημα. Οι τιμές προσφοράς των προϊόντων αυτών διαμορφώνονται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία κάθε προϊόν τοποθετείται. Στις προσφορές μπορείτε να βρείτε Λαμπτήρες & Ταινίες LED, Φωτιστικά και άλλα. Τα προϊόντα αυτά δεν επιστρέφονται ούτε αλλάζονται ή ανταλλάζονται, εκτός εάν προκληθεί φθορά στη μεταφορά.

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο πελάτης θα λάβει από το info@fastlightled.com email για την επιβεβαίωση της παραγγελίας. Η παράδοση γίνεται το αργότερο εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της παραγγελίας και εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων.

Αποστολές

Οι αποστολές πραγματοποιούνται καθημερινά μεταξύ 10:00 -16:00 εκτός Κυριακής και αργιών.

Η παραλαβή των προϊόντων γίνεται αποκλειστικά μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ COURIER.

H αποστολή γίνεται με παράδοση της παραγγελία σας εντός τριών(3) έως έξι (6) εργάσιμων ημερών μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών την ΕΛΤΑ COURIER.

Για αποστολή, εντός Αττικής, με παράδοση εντός τριών (3) έως έξι (6) εργάσιμων ημερών η χρέωση διαμορφώνεται στα 3,5€ μέχρι τα 2 κιλά. Για κάθε επιπλέον κιλό, η χρέωση ανέρχεται σε 0,90€.

Για αποστολή, προς χερσαίους προορισμούς, η χρέωση διαμορφώνεται στα 4,00€ μέχρι τα 2 κιλά. Για κάθε επιπλέον κιλό, η χρέωση ανέρχεται σε 0,90€.

Για αποστολή, προς νησιωτικούς προορισμούς, η χρέωση διαμορφώνεται στα 4,00€ μέχρι τα 2 κιλά. Για κάθε επιπλέον κιλό, η χρέωση ανέρχεται σε 0,90€.

Στην περίπτωση που επιλέξετε την αντικαταβολή, ανεξαρτήτου προορισμού, υπάρχει επιπρόσθετη χρέωση 2,50€. Οι ανωτέρω χρεώσεις αφορούν και δυσπρόσιτους προορισμούς.

Στην παραγγελία σας αυτόματα θα υπολογίζεται η χρέωση των εξόδων αποστολής και της αντικαταβολής.

Όλες οι ανωτέρω τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

Ακύρωση Παραγγελίας / Συμβατική Υπαναχώρηση

Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις:

 (α) Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία: Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας, οι Χρήστες μπορούν να γυρίσουν σε προηγούμενο βήμα και να αφαιρέσουν τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι αγορών τους.

(β) Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας:

Ακύρωση παραγγελίας είναι εφικτή εφόσον δεν έχει ξεκινήσει η επεξεργασία της παραγγελίας σας από το αρμόδιο τμήμα της εταιρίας μας. Εφικτή ακόμα είναι και η αφαίρεση προϊόντων από παραγγελία με την ίδια προϋπόθεση. Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε αλλαγή της παραγγελία σας θα πρέπει να γίνει μετά από επικοινωνία στο τηλεφωνικό κέντρο της εταιρίας (210 9400009) ή μέσω email στο info@fastlightled.com, το συντομότερο δυνατόν.

 (γ) Μετά την κατάρτιση της σύμβασης (Συμβατική Υπαναχώρηση):

Μετά την παραλαβή του προϊόντος ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας στην επιχείρηση το αγαθό στην αρχική του κατάσταση, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, εκτός από τα έξοδα επιστροφής και  αποστέλλοντας στην Εταιρεία, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το σχετικό Έντυπο Υπαναχώρησης(4 § 10 και 11 Ν. 2251/1994), με επισύναψη της ταυτότητας του.  Η αποστολή του εντύπου υπαναχώρησης μπορεί να γίνει είτε με e-mail καθώς και με αποστολή  φαξ στο τηλέφωνο 210 9400009.

Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης η προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών αρχίζει (άρθρο 3ε § 2 της ΚΥΑ Ζ1-891/13-06-2013) :

για τις συμβάσεις πώλησης, (i) από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή των αγαθών (παραλαμβάνει το προϊόν ) ή (ii) από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής αποκτά τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού, σε περίπτωση πολλών αγαθών παραγγελθέντων από τον καταναλωτή με μια παραγγελία και παραδιδόμενων χωριστά, (iii) από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής αποκτά τη φυσική κατοχή της τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίου τεμαχίου, σε περίπτωση παράδοσης αγαθού αποτελούμενου από πολλές παρτίδες ή πολλά τεμάχια, (iv) από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής αποκτά τη φυσική κατοχή του πρώτου αγαθού, σε περίπτωση σύμβασης τακτικής παράδοσης αγαθών σε καθορισμένη χρονική περίοδο.

Προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο καταναλωτής οφείλει πριν από την πάροδο της σχετικής προθεσμίας να γνωστοποιήσει την βούλησή του για υπαναχώρηση εγγράφως (άρθρα 4 § 10 και 11 Ν. 2251/1994 και 3ζ της ΚΥΑ Ζ1-891/13-06-2013).

Ο καταναλωτής υποχρεούται να αποστείλει τα προς επιστροφή αγαθά εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσε στην επιχείρηση την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Ο καταναλωτής επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής των αγαθών.Εφόσον όμως τα αγαθά έχουν παραδοθεί στην οικία του καταναλωτή τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης και πρόκειται για αγαθά που από τη φύση τους δεν μπορούν κανονικά να επιστραφούν ταχυδρομικώς, η επιχείρηση έχει την υποχρέωση να συλλέγει τα αγαθά με δικά της έξοδα από την οικία του καταναλωτή (άρθρο 3ι § 1 της ΚΥΑ Ζ1-891/13-06-2013) .

Ο καταναλωτής έχει υποχρέωση φύλαξης του προϊόντος ή οποία συνίσταται στην λήψη παντός αναγκαίου  μέτρου για την διατήρηση του πράγματος ακέραιου και  ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών μόνο ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των αγαθών άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών (άρθρο 3ι § 2 της ΚΥΑ Ζ1-891/13-06-2013).Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον καταναλωτή σύμφωνα με τα παραπάνω, η επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που της κατέβαλε ο καταναλωτής, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών μεταφοράς, με τα ίδια μέσα, που χρησιμοποιήθηκαν για την πληρωμή, εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης ή μέχρι την επιστροφή των αγαθών καθώς και όλων των  έγγραφων και των πρωτότυπων παραστατικών αγοράς (άρθρα 4 § 10 και 11 Ν. 2251/1994 και 3ι της ΚΥΑ Ζ1-891/13-06-2013).

Σε περίπτωση που η Συμβατική Υπαναχώρηση και επιστροφή δεν πραγματοποιηθεί εντός της άνω διάρκειας ή δεν πληροί κάποια από τις απαιτήσεις, το www.fastlightled.com δεν θα κάνει αποδεκτή την όποια επιστροφή ή αντικατάσταση.

Η επιστροφή χρημάτων γίνεται και όταν η αγορά έχει πραγματοποιηθεί με πιστωτική κάρτα. Η διαδικασία επιστροφής ολόκληρου του ποσού ή μέρος αυτού θα ολοκληρώνεται εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που ο πελάτης θα λαμβάνει από το info@fastlightled.com email ενημέρωσης.

Εναλλακτικά δίνεται η δυνατότητα  εάν ο προμηθευτής αδυνατεί να παραδώσει το αγαθό πού του παραγγέλθηκε, μπορεί να προμηθεύσει ισοδύναμο αγαθό της ίδιας ποιότητας και στην ίδια τιμή, γνωστοποιώντας  όμως εγγράφως  στον  καταναλωτή ότι μπορεί να επιστρέψει το προϊόν, εάν δεν μείνει ικανοποιημένος.

Οποιαδήποτε επιστροφή προϊόντων, μπορεί να γίνει  με αποστολή του εντύπου υπαναχώρησης  που μπορεί να λάβει ο πελάτης είτε με αποστολή email στο info@fastlightled.com, είτε συμπληρώνοντας τη φόρμας επιστροφής/ακύρωσης (πατήστε εδώ).

Επιστροφές – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση Προϊόντων με πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να σας παραδώσουμε το Προϊόν που παραγγείλατε το οποίο θα φέρει τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα σύμφωνα με το άρθρο 534 ΑΚ και  επόμενα (ισχύει η σχετική νομοθεσία  του Α.Κ). Ωστόσο, στην σπάνια περίπτωση που παραλάβετε προϊόν με ελαττώματα ή εάν προκύψει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα (πλην της περίπτωσης υπαναχώρησης βλ. ανωτέρω άρθρο  link,), σας καλούμε να επικοινωνήστε αμέσως με εμάς στο τηλέφωνο 210 940 0009 ή αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο  info@fastlightled.com   προκειμένου να συνεννοηθούμε για το ζήτημα αυτό.

Έτσι σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προϊόν φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα ισχύουν τα παρακάτω:

Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Απόδειξη λιανικής κ.τ.λ.).

Μετά την επιστροφή του προϊόντος γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στη συνέχεια επικοινωνία μαζί του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου( αναφορά διαδικασίας γίνετε και στο ανωτέρω άρθρο 3).

Ο πελάτης του www.fastlightled.com έχει το δικαίωμα να επιστρέψει ή αντικαταστήσει ένα προϊόν στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • πώλησης λανθασμένου προϊόντος
 • φθορά του προϊόντος κατά την αποστολή
 • κακής ποιότητας προϊόντος

Οι επιστροφές γίνονται δεκτές  μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την παραλαβή του προϊόντος και εφόσον η συσκευασία του προϊόντος έχει μείνει άθικτη, συνοδευόμενο από όλα τα έγγραφα και τα πρωτότυπα παραστατικά αγοράς.

Στην περίπτωση αυτή η εταιρία επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής.

Σε περίπτωση που η επιστροφή δεν πραγματοποιηθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή δεν πληροί κάποια από τις απαιτήσεις, το www.fastlightled.com δεν θα κάνει αποδεκτή την όποια επιστροφή ή αντικατάσταση.

Η επιστροφή των χρημάτων που αντιστοιχεί στα προϊόντα που παρήγγειλε ο πελάτης, θα ολοκληρωθεί εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που το www.fastlightled.com θα παραλάβει τα επιστρεφόμενα προϊόντα.

Οποιαδήποτε επιστροφή προϊόντων, γίνεται μόνο κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης (210 9400009) ή με αποστολή email στο info@fastlightled.com ή συμπληρώνοντας τη φόρμα επιστροφής/ακύρωσης (πατήστε εδώ).

10. Τιμολόγηση – Τιμολογιακή Πολιτική

Αναφορά  για τιμές και Φ.Π.Α .

Οι τιμές των προϊόντων που αναγράφονται στο Eshop είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. στην πλατφόρμα της λιανικής πώλησης και στην πλατφόρμα της χονδρικής πώλησης. Οι αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν τις πρόσθετες απαιτούμενες επιβαρύνσεις (ενδεικτικά αποστολής, αντικαταβολής), οι οποίες υπολογίζονται αναλόγως του τρόπου και του τόπου παράδοσης και της επιλογής του τρόπου πληρωμής, αναγράφονται δε και γνωστοποιούνται στον πελάτη κατά την διαδικασία υποβολής της παραγγελίας όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο  ανωτέρω.

Η Εταιρεία διατηρεί εν γένει το δικαίωμα το οποίο και αποδέχεσθε, να διαμορφώνει ελεύθερα τις τιμές των προϊόντων, να τις τροποποιεί και να αλλάζει ή/και αποσύρει τις προσφορές οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών της Ιστοσελίδας, οι οποίοι θα ενημερώνονται για την ισχύουσα κάθε φορά τιμή από την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα (και θα ισχύει ασφαλώς για μελλοντικές σας αγορές). Παρόλο που καταβάλλουμε τη δέουσα επιμέλεια να διασφαλίσουμε ότι όλες οι λεπτομέρειες, οι περιγραφές και οι τιμές που εμφανίζονται στην παρούσα Ιστοσελίδα είναι ακριβείς, ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα.

11. Τρόποι Πληρωμής - Ασφάλεια Συναλλαγών

Τρόποι Πληρωμής

 • με αντικαταβολή
 • με κατάθεση στην Τράπεζα: ALPHA BANK
  Αρ. Λογαριασμού: 252-00-2002007552
  ΙΒΑΝ: GR 9601402520252002002007552
 • με κατάθεση στην Τράπεζα: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  Αρ. Λογαριασμού: 
  51 3909 0145 688
  IBAN: GR 1701721390005139090145688
 • Με χρήση πιστωτικής ή προπληρωμένης κάρτας Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro ή American Express, Diners Club, Discover, οποιασδήποτε Τραπέζης, με το ασφαλές ειδικό σύστημα αγορών Ηλεκτρονικού Εμπορίου .

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δωσιδικία

Τα Μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να επιλύουν συμβιβαστικά όλες τις διενέξεις και απαιτήσεις που αναφύονται σε σχέση με τις Υπηρεσίες που λαμβάνει ο Χρήστης.Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα των Όρων Χρήσης, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εκ συμβάσεως ή/και αδικοπραξίας, καθώς και περί την εκτέλεση δίκες, ερμηνεύεται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλην αρμοδίων δικαστηρίων της πόλεως του  Πειραιώς, στην δικαιοδοσία των οποίων τα μέρη υποβάλλονται οικιοθελώς.

Ασφάλεια Συναλλαγών Στο www.fastlightled.com γνωρίζοντας πόσο σημαντική είναι η ασφάλεια συναλλαγών, σας  ενημερώνουμε  ότι  ,όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών  (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού Καταστήματος της Εταιρείας επιτυγχάνεται με την ακόλουθη μέθοδο:Αν επιλέξετε την εξόφληση της παραγγελίας σας με χρέωση των πιστωτικών, χρεωστικών ή προπληρωμένων καρτών σας (Visa, Visa Electron, MasterCard ,Maestro, American Express, Diners Club, Discover, οποιασδήποτε Τραπέζης), η διαδικασία εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφαλείας.Οι συναλλαγές γίνονται με την εγγύηση της Τράπεζας ALPHABANK με το σύστημα αγορών Ηλεκτρονικού Εμπορίου Alphae-Commerce ειδικά ανεπτυγμένο για αγορές μέσω διαδικτύου.Μέσω της ασφαλούς σύνδεσης του καταστήματός μας με την πύλη πληρωμών της ALPHABANK, αποκλείεται ο κίνδυνος υποκλοπής των στοιχείων σας.Στην ιστοσελίδα μας δεν αποθηκεύονται στοιχεία της πιστωτικής χρεωστικής ή προπληρωμένης σας κάρτας, παρά μόνο στη τράπεζα ALPHABANK σε ασφαλές περιβάλλον σε κρυπτογραφημένη μορφή (SSL 128-bitencryption). Τα συστήματα και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται από την ALPHABANK εμποδίζουν σε τρίτους την πρόσβαση στα δεδομένα και τα πληροφοριακά της συστήματα.

14. Πολιτική για τα cookies

Δείτε εδώ την πολιτική μας για τα cookies