.

Σας ενημερώνουμε ότι στο eshop δεν θα εκτελούνται παραγγελίες από 9/8/2019 έως 26/8/2019. Οι παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν αυτό το χρονικό διάστημα θα ικανοποιηθούν από 27/8/2019 σταδιακά. Ευχαριστούμε.